รับทำเว็บไซต์ บริการงานเว็บไซต์ ครบทุกขั้นตอน ครอบคลุมทุกภูมิภาค ไทย ต่างประเทศ

 • รับทำ เว็บไซต์ รองรับมือถือ รับทำ เว็บไซต์ ติดหน้าแรกกูเกิ้ล รับทำ เว็บไซต์ เพื่อ โฆษณา Google AD
 • รับทำโฆษณา Google AD รับทำ Google Business รับปักหมุดบนแผนที่ Google
 • รับดูแลเว็บไซต์ รับอัพเดทเว็บไซต์ รับปรับปรุงเว็บไซต์ รับย้ายเว็บไซต์
 • ยินดีให้ คำปรึกษาที่ดี ด้วยข้อมูล จริง ถูกต้อง สำหรับลูกค้า ทุกระดับความรู้ความชำนาญ
 • บริการครบ ครอบคลุม ทุกขั้นตอน ทุกภูมิภาคของจังหวัด
 • อยู่  อยู่นอกเขต  อยู่ใกล้อยู่ไกล  อยู่ไหนก็ใช้บริการได้
 • ติดต่อผ่าน ไลน์ อีเมล หรือ โทรศัพท์
 • ชำระค่าบริการ โดยโอนเข้า บัญชีธนาคาร
 • ส่งข้อมูลผ่าน ไลน์ หรือ อีเมล
 • ตรวจสอบความคืบหน้าของงานได้ จากทุกที่ซึ่งสามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต ทุกเวลา จากเว็บไซต์จริงซึ่งออนไลน์ภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากดำเนินการจดทะเบียน ชื่อโดเมน (ชื่อเว็บไซต์) แล้วเสร็จ
 • รับทำ เว็บไซต์ รองรับมือถือ รับทำ เว็บไซต์ ติดหน้าแรกกูเกิ้ล รับทำ เว็บไซต์ เพื่อ โฆษณา Google AD
 • รับทำโฆษณา Google AD รับทำ Google Business รับปักหมุดบนแผนที่ Google
 • รับดูแลเว็บไซต์ รับอัพเดทเว็บไซต์ รับปรับปรุงเว็บไซต์ รับย้ายเว็บไซต์
 • ยินดีให้ คำปรึกษาที่ดี ด้วยข้อมูล จริง ถูกต้อง สำหรับลูกค้า ทุกระดับความรู้ความชำนาญ
 • บริการครบ ครอบคลุม ทุกขั้นตอน ทุกภูมิภาคไทยและต่างประเทศ
 • อยู่ไหน อยู่ใกล้อยู่ไกลกัน ก็ใช้บริการได้
 • ติดต่อผ่าน ไลน์ อีเมล หรือ โทรศัพท์
 • ชำระค่าบริการ โดยโอนเข้า บัญชีธนาคาร
 • ส่งข้อมูลผ่าน ไลน์ หรือ อีเมล
 • ตรวจสอบความคืบหน้าของงานได้ จากทุกที่ซึ่งสามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต ทุกเวลา จากเว็บไซต์จริงซึ่งออนไลน์ภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากดำเนินการจดทะเบียน ชื่อโดเมน (ชื่อเว็บไซต์) แล้วเสร็จ

รับทำเว็บไซต์ , รับทำเว็บไซต์ รองรับมือถือ

รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล

รับทำโฆษณา Google AD, รับทำเว็บไซต์เพื่อโฆษณา Google AD, รับทำ Google Business, รับปักหมุดบนแผนที่ Google สำหรับลูกค้า

รับทำเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์ รับย้ายเว็บไซต์ รับปรับปรุงเว็บไซต์ รับอัพเดทเว็บไซต์ รับอัพเกรดเว็บไซต์ สำหรับลูกค้า

ยินดีให้คำปรึกษา สำหรับลูกค้า  ทุกระดับความรุ้ความชำนาญ

อัตราค่าบริการทำเว็บไซต์

1

เว็บไซต์ แบบ ดั้งเดิม

ไม่มี ส่วนแก้ไขเนื้อหา

เริ่มต้น 6,800 บาท

ค่าบริการ แพคเกจ 1

ค่าบริการ 6,800 บาท รวมแล้ว:

 • ชื่อโดเมน .com, .net, .org มูลค่า 500 บาท สำหรับ หนึ่งรอบปีแรก
 • พื้นที่เว็บไซต์ออนไลน์ มูลค่า 2,000 บาท สำหรับ หนึ่งรอบปีแรก
 • Template Coding มูลค่า 2,500 บาท/หนึ่งชุด/หนึ่งภาษา
 • จำนวนหน้าเว็บ 3 หน้ามาตรฐาน มูลค่า 600 บาท/หนึ่งหน้ามาตรฐาน
  1 หน้ามาตรฐาน กว้างสูง 970 พิกเซล

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ใช้งบประมาณน้อย
 • ท่านที่ต้องการเพียงเว็บไซต์ เพื่อออนไลน์อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต
 • เว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหานานๆครั้ง
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ อัพเดทเนื้อหา ของมิสเตอร์โนว์

2

เว็บไซต์ รองรับมือถือ

ไม่มี ส่วนแก้ไขเนื้อหา

เริ่มต้น 7,800 บาท

ค่าบริการ แพคเกจ 2

ค่าบริการ 7,800 บาท รวมแล้ว:

 • ชื่อโดเมน .com, .net, .org มูลค่า 500 บาท สำหรับ หนึ่งรอบปีแรก
 • พื้นที่เว็บไซต์ออนไลน์ มูลค่า 2,000 บาท สำหรับ หนึ่งรอบปีแรก
 • Template Coding มูลค่า 3500 บาท/หนึ่งชุด/หนึ่งภาษา
 • จำนวนหน้าเว็บ 3 หน้ามาตรฐาน มูลค่า 600 บาท/หนึ่งหน้ามาตรฐาน
  1 หน้ามาตรฐาน กว้างสูง 970 พิกเซล

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์ รองรับมือถือ ตามอย่างสมัยนิยม และ แสดงผลได้ดีในอุปกรณ์ทุกประเภท
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ใช้งบประมาณน้อย
 • ท่านที่ต้องการเพียงเว็บไซต์ เพื่อออนไลน์อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต
 • เว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหานานๆครั้ง
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ อัพเดทเนื้อหา ของมิสเตอร์โนว์

3

เว็บไซต์ รองรับมือถือ

ไม่มี ส่วนแก้ไขเนื้อหา

+Google SEO

เริ่มต้น 20,000 บาท

ค่าบริการ แพคเกจ 3

ค่าบริการ 20,000 บาท รวมแล้ว:

 • ชื่อโดเมน .com, .net, .org มูลค่า 500 บาท สำหรับ หนึ่งรอบปีแรก
 • พื้นที่เว็บไซต์ออนไลน์ มูลค่า 2,000 บาท สำหรับ หนึ่งรอบปีแรก
 • Template Coding มูลค่า 3500 บาท/หนึ่งชุด/หนึ่งภาษา
 • จำนวนหน้าเว็บ 6 หน้ามาตรฐาน มูลค่า 6,000 บาท
  • 1 หน้ามาตรฐาน กว้างสูง 970 พิกเซล
  • เกินจาก 1 หน้ามาตรฐาน คิดค่าบริการเพิ่ม 1,000 บาท /หนึ่งหน้ามาตรฐาน
 • Google SEO มูลค่า 8,000 บาท /หนึ่งรอบปีแรก

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์ รองรับมือถือ ตามอย่างสมัยนิยม และ แสดงผลได้ดีในอุปกรณ์ทุกประเภท
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ แสดงผลอยู่ใน หน้าแรก ของ หน้าแสดงผลการค้นหา ของ กูเกิ้ล
 • เว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหานานๆครั้ง
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ อัพเดทเนื้อหา ของมิสเตอร์โนว์
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ 6 ครั้ง/หนึ่งรอบปี (ทุก 2 เดือนครั้ง)

4

เว็บไซต์ รองรับมือถือ

ไม่มี ส่วนแก้ไขเนื้อหา

+Google SEO

เริ่มต้น 28,000 บาท

ค่าบริการ แพคเกจ 4

ค่าบริการ 28,000 บาท รวมแล้ว:

 • ชื่อโดเมน .com, .net, .org มูลค่า 500 บาท สำหรับ หนึ่งรอบปีแรก
 • พื้นที่เว็บไซต์ออนไลน์ มูลค่า 2,000 บาท สำหรับ หนึ่งรอบปีแรก
 • Template Coding มูลค่า 3500 บาท/หนึ่งชุด
 • จำนวนหน้าเว็บ 6 หน้ามาตรฐาน มูลค่า 1000 บาท/หนึ่งหน้ามาตรฐาน
  1 หน้ามาตรฐาน กว้างสูง 970 พิกเซล
 • Google SEO มูลค่า 16,000 บาท /หนึ่งรอบปีแรก

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์ รองรับมือถือ ตามอย่างสมัยนิยม และ แสดงผลได้ดีในอุปกรณ์ทุกประเภท
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ แสดงผลอยู่ใน หน้าแรก ของ หน้าแสดงผลการค้นหา ของ กูเกิ้ล
 • เว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหานานๆครั้ง
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ อัพเดทเนื้อหา ของมิสเตอร์โนว์
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ 12 ครั้ง/หนึ่งรอบปี (ทุก 1 เดือนครั้ง)

5

เว็บไซต์ รองรับมือถือ

ไม่มี ส่วนแก้ไขเนื้อหา

+Google SEO

เริ่มต้น 36,000 บาท

ค่าบริการ แพคเกจ 5

ค่าบริการ 36,000 บาท รวมแล้ว:

 • ชื่อโดเมน .com, .net, .org มูลค่า 500 บาท สำหรับ หนึ่งรอบปีแรก
 • พื้นที่เว็บไซต์ออนไลน์ มูลค่า 2,000 บาท สำหรับ หนึ่งรอบปีแรก
 • Template Coding มูลค่า 3500 บาท/หนึ่งชุด/หนึ่งภาษา
 • จำนวนหน้าเว็บ 6 หน้ามาตรฐาน มูลค่า 1000 บาท/หนึ่งหน้ามาตรฐาน
  1 หน้ามาตรฐาน กว้างสูง 970 พิกเซล
 • Google SEO มูลค่า 24,000 บาท /หนึ่งรอบปีแรก

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์ รองรับมือถือ ตามอย่างสมัยนิยม และ แสดงผลได้ดีในอุปกรณ์ทุกประเภท
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ แสดงผลอยู่ใน หน้าแรก ของ หน้าแสดงผลการค้นหา ของ กูเกิ้ล
 • เว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหานานๆครั้ง
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ อัพเดทเนื้อหา ของมิสเตอร์โนว์
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ 18 ครั้ง/หนึ่งรอบปี (ทุก 20 วันครั้ง)

6

เว็บไซต์ รองรับมือถือ

ไม่มี ส่วนแก้ไขเนื้อหา

+Google SEO

เริ่มต้น 44,000 บาท

ค่าบริการ แพคเกจ 6

ค่าบริการ 44,000 บาท รวมแล้ว:

 • ชื่อโดเมน .com, .net, .org มูลค่า 500 บาท สำหรับ หนึ่งรอบปีแรก
 • พื้นที่เว็บไซต์ออนไลน์ มูลค่า 2,000 บาท สำหรับ หนึ่งรอบปีแรก
 • Template Coding มูลค่า 3500 บาท/หนึ่งชุด/หนึ่งภาษา
 • จำนวนหน้าเว็บ 6 หน้ามาตรฐาน มูลค่า 1000 บาท/หนึ่งหน้ามาตรฐาน
  1 หน้ามาตรฐาน กว้างสูง 970 พิกเซล
 • Google SEO มูลค่า 32,000 บาท /หนึ่งรอบปีแรก

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์ รองรับมือถือ ตามอย่างสมัยนิยม และ แสดงผลได้ดีในอุปกรณ์ทุกประเภท
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ แสดงผลอยู่ใน หน้าแรก ของ หน้าแสดงผลการค้นหา ของ กูเกิ้ล
 • เว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหานานๆครั้ง
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ อัพเดทเนื้อหา ของมิสเตอร์โนว์
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ 24 ครั้ง/หนึ่งรอบปี (ทุก 15 วันครั้ง)

7

เว็บไซต์ รองรับมือถือ

ไม่มี ส่วนแก้ไขเนื้อหา

+Google SEO

เริ่มต้น 52,000 บาท

ค่าบริการ แพคเกจ 7

ค่าบริการ 52,000 บาท รวมแล้ว:

 • ชื่อโดเมน .com, .net, .org มูลค่า 500 บาท สำหรับ หนึ่งรอบปีแรก
 • พื้นที่เว็บไซต์ออนไลน์ มูลค่า 2,000 บาท สำหรับ หนึ่งรอบปีแรก
 • Template Coding มูลค่า 3500 บาท/หนึ่งชุด/หนึ่งภาษา
 • จำนวนหน้าเว็บ 6 หน้ามาตรฐาน มูลค่า 1000 บาท/หนึ่งหน้ามาตรฐาน
  1 หน้ามาตรฐาน กว้างสูง 970 พิกเซล
 • Google SEO มูลค่า 40,000 บาท /หนึ่งรอบปีแรก

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์ รองรับมือถือ ตามอย่างสมัยนิยม และ แสดงผลได้ดีในอุปกรณ์ทุกประเภท
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ แสดงผลอยู่ใน หน้าแรก ของ หน้าแสดงผลการค้นหา ของ กูเกิ้ล
 • เว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหานานๆครั้ง
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ อัพเดทเนื้อหา ของมิสเตอร์โนว์
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ 30 ครั้ง/หนึ่งรอบปี (ทุก 12 วันครั้ง)

8

เว็บไซต์ รองรับมือถือ

ไม่มี ส่วนแก้ไขเนื้อหา

+Google SEO

เริ่มต้น 60,000 บาท

ค่าบริการ แพคเกจ 8

ค่าบริการ 60,000 บาท รวมแล้ว:

 • ชื่อโดเมน .com, .net, .org มูลค่า 500 บาท สำหรับ หนึ่งรอบปีแรก
 • พื้นที่เว็บไซต์ออนไลน์ มูลค่า 2,000 บาท สำหรับ หนึ่งรอบปีแรก
 • Template Coding มูลค่า 3500 บาท/หนึ่งชุด/หนึ่งภาษา
 • จำนวนหน้าเว็บ 6 หน้ามาตรฐาน มูลค่า 1000 บาท/หนึ่งหน้ามาตรฐาน
  1 หน้ามาตรฐาน กว้างสูง 970 พิกเซล
 • Google SEO มูลค่า 48,000 บาท /หนึ่งรอบปีแรก

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์ รองรับมือถือ ตามอย่างสมัยนิยม และ แสดงผลได้ดีในอุปกรณ์ทุกประเภท
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ แสดงผลอยู่ใน หน้าแรก ของ หน้าแสดงผลการค้นหา ของ กูเกิ้ล
 • เว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหานานๆครั้ง
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ อัพเดทเนื้อหา ของมิสเตอร์โนว์
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ 36 ครั้ง/หนึ่งรอบปี (ทุก 10 วันครั้ง)

9

เว็บไซต์ รองรับมือถือ

ไม่มี ส่วนแก้ไขเนื้อหา

+Google SEO

เริ่มต้น 68,000 บาท

ค่าบริการ แพคเกจ 9

ค่าบริการ 68,000 บาท รวมแล้ว:

 • ชื่อโดเมน .com, .net, .org มูลค่า 500 บาท สำหรับ หนึ่งรอบปีแรก
 • พื้นที่เว็บไซต์ออนไลน์ มูลค่า 2,000 บาท สำหรับ หนึ่งรอบปีแรก
 • Template Coding มูลค่า 3500 บาท/หนึ่งชุด/หนึ่งภาษา
 • จำนวนหน้าเว็บ 6 หน้ามาตรฐาน มูลค่า 1000 บาท/หนึ่งหน้ามาตรฐาน
  1 หน้ามาตรฐาน กว้างสูง 970 พิกเซล
 • Google SEO มูลค่า 56,000 บาท /หนึ่งรอบปีแรก

เหมาะสำหรับ:

 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์ รองรับมือถือ ตามอย่างสมัยนิยม และ แสดงผลได้ดีในอุปกรณ์ทุกประเภท
 • ท่านที่ต้องการเว็บไซต์ แสดงผลอยู่ใน หน้าแรก ของ หน้าแสดงผลการค้นหา ของ กูเกิ้ล
 • เว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหานานๆครั้ง
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ อัพเดทเนื้อหา ของมิสเตอร์โนว์
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ 44 ครั้ง/หนึ่งรอบปี (ทุก 8 วันครั้ง)

รับทำเว็บไซต์ , รับทำเว็บไซต์ รองรับมือถือ

รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล

รับทำโฆษณา Google AD, รับทำเว็บไซต์เพื่อโฆษณา Google AD, รับทำ Google Business, รับปักหมุดบนแผนที่ Google สำหรับลูกค้า

รับทำเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์ รับย้ายเว็บไซต์ รับปรับปรุงเว็บไซต์ รับอัพเดทเว็บไซต์ รับอัพเกรดเว็บไซต์ สำหรับลูกค้า

ยินดีให้คำปรึกษา สำหรับลูกค้า  ทุกระดับความรุ้ความชำนาญ

ขั้นตอนบริการ ลูกค้า เว็บไซต์

 1. ลูกค้า เตรียมข้อมูลเพื่อทำเว็บไซต์ ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนให้พร้อมและ ได้แก่
  1. ข้อมูลเพื่อจดทะเบียน ชื่อโดเมน
  2. ข้อมูลสำหรับ ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
 2. ลูกค้า ติดต่อ มิสเตอร์โนว์ ผ่านไลน์หรือโทรศัพท์ เพื่อสอบถาม ค่าบริการโดยประเมิน
 3. ลูกค้า ชำระค่าบริการ เป็นจำนวนเงิน 50% ของค่าบริการทั้งหมดโดยการประเมิน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร
 4. ลูกค้า แจ้งชำระค่าบริการ ผ่านไลน์ และ ส่งข้อมูลสำหรับ จดทะเบียนชื่อโดเมน
 5. มิสเตอร์โนว์ ดำเนินการจดทะเบียน ชื่อโดเมน และ ลูกค้า เริ่มทยอยส่งข้อมูล สำหรับ ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
  ปกติ หากไม่มีเหตุขัดข้องทางเทคนิค ชื่อโดเมน จะดำเนินการจดทะเบียนแล้วเสร็จ และ หน้าเว็บพร้อมด้วยหน้าเว็บชั่วคราวจะออนไลน์ ภายใน 3 ชั่วโมง
 6. ลูกค้า ตรวจสอบความคืบหน้าของงาน จาก เว็บไซต์จริงซึ่งออนไลน์อยู่ ณ ปัจจุบัน
 7. มิสเตอร์โนว์ ปรับแต่งและแก้ไขเว็บไซต์ ตามความต้องการของลูกค้า
 8. ลูกค้า ชำระค่าบริการ 100% ของค่าบริการคงเหลือทั้งหมด

ข้อมูลต้องเป็นภาษา ไทย และ อังกฤษ

กรณีไม่สะดวกให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ สามารถส่งแต่ข้อมูลที่เป็นภาษาไทยได้

 • ชื่อโดเมน หรือ ชื่อเว็บไซต์ หรือ ที่อยู่เว็บไซต์ ซึ่งต้องการจดทะเบียน เช่น support-stockings.com หรือ ธิดาหมวกขายส่ง.com
 • ชื่อ-นามสกุล
 • ชื่อ ร้าน หรือ บริษัท หรือ องค์กร
 • ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือ ที่อยู่ ของ ร้าน บริษัท องค์กร
 • หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ

ข้อมูล สำหรับ ออกแบบและสร้างเว็บไซต์

ความจริง ข้อมูลจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง ย่อมขึ้นอยู่กับความต้องการ ในการนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ ของลูกค้าเป็นหลัก แต่หลายท่านอาจไม่มั่นใจ จึงให้รายละเอียดพอเป็นแนวทางไว้ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลขององค์กร เช่น ประวัติการก่อตั้ง รายละเอียดของบุคลากรในระดับต่างๆ แนวนโยบายในการดำเนินการและให้บริการ
 • สถานที่ตั้งขององค์กร เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง พิกัดบนแผนที่กูเกิ้ล
 • ภาพ เช่น ภาพของ สถานที่ประกอบการ บุคลากร สินค้า ลูกค้า ความคมชัด อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ไม่จำเป็นต้องดีถึงระดับ-ขั้นประชันขันแข่ง ความกว้าง 1500 พิกเซล หรืออาจ กว้างกว่า
 • รายละเอียด ซึ่งบรรยายเกี่ยวกับ สินค้าหรือบริการ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอล
 • ลิงค์ของ ไฟล์วิดีโอ สื่อ-social ต่างๆ หากมี
 • ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ชื่นชอบ ซึ่งต้องการใช้เป็นตัวอย่าง
 • ข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเป็น จุดเด่น จุดขาย ของ ร้านค้า องค์กร บริษัท

รับทำเว็บไซต์ , รับทำเว็บไซต์ รองรับมือถือ

รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล

รับทำโฆษณา Google AD, รับทำเว็บไซต์เพื่อโฆษณา Google AD, รับทำ Google Business, รับปักหมุดบนแผนที่ Google สำหรับลูกค้า

รับทำเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์ รับย้ายเว็บไซต์ รับปรับปรุงเว็บไซต์ รับอัพเดทเว็บไซต์ รับอัพเกรดเว็บไซต์ สำหรับลูกค้า

ยินดีให้คำปรึกษา สำหรับลูกค้า  ทุกระดับความรุ้ความชำนาญ

การชำระเงินค่าบริการ และ เงื่อนไข

 1. ชำระ เงินต่าบริการล่วงหน้า (เงินมัดจำ) 50% ของค่าบริการทั้งหมดโดยประเมิน เมื่อตกลง ว่าจ้าง และ รับจ้าง
  1. เงินมัดจำ ไม่สามารถ ขอคืนได้ทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อเริ่มดำเนินการให้บริการแล้วแม้เพียงบางส่วน
  2. เงินมัดจำ อาจขอเรียกเก็บเพิ่มในภายหลังหากพบว่า ระหว่างดำเนินการสร้างพัฒนาเว็บไซต์ให้ลูกค้าอยู่นั้น งานมีปริมาณเพิ่มขึ้น และเมื่อคำนวณค่าบริการแล้วพบว่า จำนวนเงินค่าบริการทั้งหมดนั้นเกินจากจำนวนค่าบริการที่ได้ประเมินในครั้งแรก เป็นจำนวนเงินมากกว่า 20%
  3. กรณีลูกค้าไม่ยอมชำระเงินค่าบริการเพิ่มตามข้อ 1.B ย่อมเป็นเหตุทำให้ มิสเตอร์โนว์ ยกเลิกการให้บริการลูกค้าทั้งหมดได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าด้วยวิธีการใดๆ และไม่จำเป็นต้องคืนเงินมัดจำให้ลูกค้าแม้แต่บางส่วนหรือทั้งหมด และไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ณ ขณะนั้นหรือภายหลังจาก มิสเตอร์โนว์ ได้ยกเลิกการให้บริการทั้งหมดกับลูกค้าแล้ว
 2. ชำระ เงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการคงเหลือทั้งหมด เมื่องานแล้วเสร็จและลูกค้าตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่มีสิ่งใดต้องแก้ไขเพิ่มเติม
  1. การตรวจสอบ งานที่แล้วเสร็จจากเว็บไซต์จริง ลูกค้าต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์ นับจากมิสเตอร์โนว์ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงเรื่อง งานที่เสร็จเรียบร้อย แล้ว
  2. กรณีลูกค้าตรวจสอบงานล่าช้าเกินจากกรอบเวลาตามที่กำหนดในข้อ 2.A ย่อมเป็นเหตุทำให้ มิสเตอร์โนว์ ปิดเว็บไซต์ลูกค้าชั่วคราวหรือยกเลิกบริการทั้งหมดก้บลูกค้าอย่างถาวรได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าด้วยวิธีการใดๆ และไม่จำเป็นต้องคืนเงินมัดจำให้ลูกค้าแม้แต่บางส่วนหรือทั้งหมด และไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ณ ขณะนั้นหรือภายหลังจาก มิสเตอร์โนว์ ได้ยกเลิกการให้บริการทั้งหมดกับลูกค้าแล้ว
  3. การชำระเงินค่าบริการคงเหลือทั้งหมดตามข้อ 2 ลูกค้าต้องดำเนินการภายใน 1 วันนับจากตรวจสอบงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วและพบว่า ไม่มีสิ่งใดต้องแก้ไข หรืออีกนัยหนึ่งคือ ภายใน 8 วันนับจากมิสเตอร์โนว์ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงเรื่อง งานที่เสร็จเรียบร้อย แล้ว
  4. กรณีลูกค้าไม่ชำระเงินค่าบริการคงเหลือทั้งหมด ภายในกรอบเวลาตามข้อ 2.C ย่อมเป็นเหตุทำให้ มิสเตอร์โนว์ ปิดเว็บไซต์ลูกค้าชั่วคราวหรือยกเลิกบริการทั้งหมดก้บลูกค้าอย่างถาวรได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าด้วยวิธีการใดๆ และไม่จำเป็นต้องคืนเงินมัดจำให้ลูกค้าแม้แต่บางส่วนหรือทั้งหมด และไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ณ ขณะนั้นหรือภายหลังจาก มิสเตอร์โนว์ ได้ยกเลิกการให้บริการทั้งหมดกับลูกค้าแล้ว
 3. เมื่อใดที่ลูกค้า ชำระเงินมัดจำ ตามข้อ 1. ลูกค้าได้แสดงเจตจำนงค์และยืนยันให้เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งแล้วว่า ลูกค้าได้อ่าน การชำระเงินค่าบริการ และ เงื่อนไข นี้แล้ว และตกลงยินยอมปฏิบ้ติตามเงื่อนไขดังที่ปรากฏทั้งหมด ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในภายภาคหน้า โดยมิสเตอร์โนว์ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลุกค้าทราบล่วงหน้าด้วยวิธีการใดๆ ทุกประการ

รับทำเว็บไซต์ , รับทำเว็บไซต์ รองรับมือถือ

รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล

รับทำโฆษณา Google AD, รับทำเว็บไซต์เพื่อโฆษณา Google AD, รับทำ Google Business, รับปักหมุดบนแผนที่ Google สำหรับลูกค้า

รับทำเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์ รับย้ายเว็บไซต์ รับปรับปรุงเว็บไซต์ รับอัพเดทเว็บไซต์ รับอัพเกรดเว็บไซต์ สำหรับลูกค้า

ยินดีให้คำปรึกษา สำหรับลูกค้า  ทุกระดับความรุ้ความชำนาญ

ประเภท เว็บไซต์ ที่บริการ

รับทำ เว็บไซต์ ติดหน้าแรกกูเกิ้ล
รับทำ เว็บไซต์ รถเช่า
รับทำ เว็บไซต์ ขายของ
รับทำ เว็บไซต์ โรงแรม
รับทำ เว็บไซต์ รีสอร์ท
รับทำ เว็บไซต์ บริษัท
รับทำ เว็บไซต์ นำเที่ยว
รับทำ เว็บไซต์ คลินิก
รับทำ เว็บไซต์ ศูนย์ดูแลคนชรา
รับทำ เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์
รับทำ เว็บไซต์ รถรับจ้างขนของ
รับทำ เว็บไซต์ กวดวิชา
รับทำ เว็บไซต์ สอนพิเศษ
รับทำ เว็บไซต์ โฮสเทล
รับทำ เว็บไซต์ เกสท์เฮาส์
รับทำ เว็บไซต์ โฮมสเตย์
รับทำ เว็บไซต์ Joomla
รับทำ เว็บไซต์ WordPress
รับทำ เว็บไซต์ ราคาถูก
รับทำ เว็บไซต์ ตกแต่งภายใน
รับทำ เว็บไซต์ รับเหมาก่อสร้าง
รับทำ เว็บไซต์ รถบัสนำเที่ยว
รับทำ เว็บไซต์ รถบัสรับส่งพนักงาน
รับทำ เว็บไซต์ โรงงาน
รับทำ เว็บไซต์ ห้องเช่า
รับทำ เว็บไซต์ บ้านเช่า
รับทำ เว็บไซต์ เรือนำเที่ยว
รับทำ เว็บไซต์ เรือเร็วนำเที่ยว
รับทำ เว็บไซต์ ร้านอาหาร
รับทำ เว็บไซต์ ภัตตาคาร
รับทำ เว็บไซต์ รับเหมาก่อสร้าง
รับทำ เว็บไซต์ จำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง
รับทำ เว็บไซต์ e-commerce
รับทำ เว็บไซต์ ศูนย์บริการรถยนต์
รับทำ เว็บไซต์ ศูนย์บริการรถจักรยานยนต์
รับทำ เว็บไซต์ ขาย รถมือสอง
รับทำ เว็บไซต์ ขายรถ
รับทำ เว็บไซต์ กำจัดปลวก
รับทำ เว็บไซต์ OTOP
รับทำ เว็บไซต์ จำหน่ายพื้นผลทางการเกษตร
รับทำ เว็บไซต์ ขายโฆษณา
รับทำ เว็บไซต์ โฆษณากูเกิ้ล
รับทำ เว็บไซต์ รับดูแลผู้สูงอายุ
รับทำ เว็บไซต์ อื่นๆ

รับทำเว็บไซต์ , รับทำเว็บไซต์ รองรับมือถือ

รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล

รับทำโฆษณา Google AD, รับทำเว็บไซต์เพื่อโฆษณา Google AD, รับทำ Google Business, รับปักหมุดบนแผนที่ Google สำหรับลูกค้า

รับทำเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์ รับย้ายเว็บไซต์ รับปรับปรุงเว็บไซต์ รับอัพเดทเว็บไซต์ รับอัพเกรดเว็บไซต์ สำหรับลูกค้า

ยินดีให้คำปรึกษา สำหรับลูกค้า  ทุกระดับความรุ้ความชำนาญ

พื้นที่บริการ

ภาคเหนือ (ทั่วทุกภูมิภาคทั้ง 9 จังหวัด)

รับทำเว็บไซต์ เชียงใหม่
รับทำเว็บไซต์ เชียงราย
รับทำเว็บไซต์ ลำปาง
รับทำเว็บไซต์ ลำพูน
รับทำเว็บไซต์ แม่ฮ่องสอน
รับทำเว็บไซต์ น่าน
รับทำเว็บไซต์ พะเยา
รับทำเว็บไซต์ แพร่
รับทำเว็บไซต์ อุตรดิตถ์

ภาคอีสาน (ทั่วทุกภูมิภาคทั้ง 20 จังหวัด)

รับทำเว็บไซต์ กาฬสินธุ์
รับทำเว็บไซต์ ขอนแก่น
รับทำเว็บไซต์ ชัยภูมิ
รับทำเว็บไซต์ นครพนม
รับทำเว็บไซต์ นครราชสีมา
รับทำเว็บไซต์ บึงกาฬ
รับทำเว็บไซต์ บุรีรัมย์
รับทำเว็บไซต์ มหาสารคาม
รับทำเว็บไซต์ มุกดาหาร
รับทำเว็บไซต์ ยโสธร
รับทำเว็บไซต์ ร้อยเอ็ด
รับทำเว็บไซต์ เลย
รับทำเว็บไซต์ สกลนคร
รับทำเว็บไซต์ สุรินทร์
รับทำเว็บไซต์ ศรีสะเกษ
รับทำเว็บไซต์ หนองคาย
รับทำเว็บไซต์ หนองบัวลำภู
รับทำเว็บไซต์ อุดรธานี
รับทำเว็บไซต์ อุบลราชธานี
รับทำเว็บไซต์ อำนาจเจริญ

ภาคกลาง (ทั่วทุกภูมิภาคทั้ง 22 จังหวัด)

รับทำเว็บไซต์ กรุงเทพ
รับทำเว็บไซต์ กำแพงเพชร
รับทำเว็บไซต์ ชัยนาท
รับทำเว็บไซต์ นครนายก
รับทำเว็บไซต์ นครปฐม
รับทำเว็บไซต์ นครสวรรค์
รับทำเว็บไซต์ นนทบุรี
รับทำเว็บไซต์ ปทุมธานี
รับทำเว็บไซต์ อยุธยา
รับทำเว็บไซต์ พิจิตร
รับทำเว็บไซต์ พิษณุโลก
รับทำเว็บไซต์ เพชรบูรณ์
รับทำเว็บไซต์ ลพบุรี
รับทำเว็บไซต์ สมุทรปราการ
รับทำเว็บไซต์ สมุทรสงคราม
รับทำเว็บไซต์ สมุทรสาคร
รับทำเว็บไซต์ สิงห์บุรี
รับทำเว็บไซต์ สุโขทัย
รับทำเว็บไซต์ สุพรรณบุรี
รับทำเว็บไซต์ สระบุรี
รับทำเว็บไซต์ อ่างทอง
รับทำเว็บไซต์ อุทัยธานี

ภาคตะวันตก (ทั่วทุกภูมิภาคทั้ง 5 จังหวัด)

รับทำเว็บไซต์ กาญจนบุรี
รับทำเว็บไซต์ ตาก
รับทำเว็บไซต์ ประจวบคีรีขันธ์
รับทำเว็บไซต์ เพชรบุรี
รับทำเว็บไซต์ ราชบุรี

ภาคตะวันออก (ทั่วทุกภูมิภาคทั้ง 7 จังหวัด)

รับทำเว็บไซต์ ฉะเชิงเทรา
รับทำเว็บไซต์ จันทบุรี
รับทำเว็บไซต์ ชลบุรี
รับทำเว็บไซต์ ปราจีนบุรี
รับทำเว็บไซต์ ระยอง
รับทำเว็บไซต์ สระแก้ว
รับทำเว็บไซต์ ตราด

ภาคใต้ (ทั่วทุกภูมิภาคทั้ง 14 จังหวัด)

รับทำเว็บไซต์ ชุมพร
รับทำเว็บไซต์ กระบี่
รับทำเว็บไซต์ นครศรีธรรมราช
รับทำเว็บไซต์ นราธิวาส
รับทำเว็บไซต์ ปัตตานี
รับทำเว็บไซต์ พังงา
รับทำเว็บไซต์ พัทลุง
รับทำเว็บไซต์ ภูเก็ต
รับทำเว็บไซต์ ระนอง
รับทำเว็บไซต์ สตูล
รับทำเว็บไซต์ สงขลา
รับทำเว็บไซต์ สุราษฎร์ธานี
รับทำเว็บไซต์ ตรัง
รับทำเว็บไซต์ ยะลา

รับทำเว็บไซต์ , รับทำเว็บไซต์ รองรับมือถือ

รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล

รับทำโฆษณา Google AD, รับทำเว็บไซต์เพื่อโฆษณา Google AD, รับทำ Google Business, รับปักหมุดบนแผนที่ Google สำหรับลูกค้า

รับทำเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์ รับย้ายเว็บไซต์ รับปรับปรุงเว็บไซต์ รับอัพเดทเว็บไซต์ รับอัพเกรดเว็บไซต์ สำหรับลูกค้า

ยินดีให้คำปรึกษา สำหรับลูกค้า  ทุกระดับความรุ้ความชำนาญ

มิสเตอร์โนว์

รับทำเว็บไซต์ บริการงานเว็บไซต์ ครบทุกขั้นตอน ครอบคลุมทุกภูมิภาค ไทย ต่างประเทศ

7 หมู่ 1 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกระบี่ 81000
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3100101826919